VivaBipper bipper.bg

Декларация за поверителност на данните

Сигурността и защитата на поверителността на личните ви данни са важна за нас; затова извършваме дейността си в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни и за сигурност на данните. Надяваме се, че представената по-долу политика, ще ви помогне да разберете какви данни може да събираме, по какъв начин ги използваме и пазим и с кого можем да ги споделяме.

Лични данни

Чрез този уебсайт ние ще събира ваши лични данни (напр. име, адрес, телефонен номер или електронен адрес), само при условие че вие доброволно ни ги предоставите (напр. чрез регистрация, редактиране на профил), съответно, дадете съгласието си за защита на личните ви данни, освен ако в приложимите закони и нормативна база не е предвидено друго.

Цел на ползване

Когато ни предоставите лични данни, ние ги използваме, за да комуникация с Вас, за предоставяне на услугите ни, за да улесним работата Ви със системата. Също така, с цел поддържане на взаимоотношения с вас в качеството ви на клиент:

Сигурност

За да защитим личните ви данни от случайно или незаконно унищожаване, погиване или изменение, както и от непозволено разкриване или достъп, Бипър използва технически и организационни мерки за сигурност.